KONTAKT

zapraszamy do kontaktu

AUTOSAN sp. z o.o.

ul. Lipińskiego 109
38-500 Sanok

+48 13 465 01 26
+48 13 465 04 00 (fax)
info@autosan.pl

NIP: 8652142339
REGON: 830458200
BDO: 000016406

Kapitał zakładowy: 89 730 000,00 zł.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS Nr: 0000199916

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

ul. M. Kluski (budynek serwisu AUTOSAN)
38-500 Sanok