System Zarządzania

Funkcjonujący w HSW S.A. Oddział Autosan w Sanoku Zintegrowany System Zarządzania wychodzi naprzeciw coraz większym wymaganiom stawianym przez naszych partnerów biznesowych. Spełnia najwyższe międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania jakością oraz promuje kompleksowe podejście do spraw jakości w działaniach realizowanych przez każdego pracownika. Służy zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań Klientów na odpowiednio wysokim poziomie.

Zgodnie z wdrożonymi procedurami wszelkie działania wykonywane są ze szczególną dbałością o środowisko naturalne naszego bieszczadzkiego regionu. Sukcesywnie prowadzona jest proekologiczna modernizacja procesów produkcyjnych, stosowane są odpowiednie technologie oraz urządzenia zapobiegające degradacji środowiska.

Zintegrowany System Zarządzania dostosowany do wymagań ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 3834-2, AQAP 2110 zapewnia realizację procesów produkcyjnych w sposób powtarzalny, zapewniający wymaganą jakość wyrobów, z jednoczesnym minimalizowaniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz z dbałością o bezpieczne i higieniczne warunki pracy naszych pracowników.

System Zarządzania stwarza warunki do ciągłego doskonalenia wszelkich prowadzonych działań w sposób systemowy i uporządkowany.