Kontener 887

Kontener 887

Kontener przeznaczony jest do zabudowy aparatury elektronicznej mobilnych obiektów specjalnych. Posiada dwa przedziały: maszynowy i operacyjny. Przedział operacyjny jest tłumienny elektromagnetycznie w klasie B1 i posiada zapewniony odpowiedni mikroklimat wnętrza przy temperaturze otoczenia od -40 do +55°C.

W przedziale maszynowym zostało umieszczone wyposażenie podstawowe kontenera:

 • skraplacz klimatyzatora
 • ogrzewanie elektryczne i spalinowe
 • filtrowentylator
 • przyrządy rozpoznania skażeń
 • filtry przeciwzakłóceniowe i sieciowe
 • sprzęt saperski
 • osuszacz powietrza
 • akumulatory bezobsługowe
 • szafka na wyposażenie
 • sprzęt gaśniczy.

Przedział operacyjny przygotowany jest do instalowania w nim urządzeń elektronicznych.

Na ścianach i podłodze znajdują się szyny montażowe.

Standardowo wyposażony jest w:

 • parowniki klimatyzatora
 • kanały grzewcze
 • instalacje przeciwpożarową sygnalizacyjną
 • instalację zasilającą urządzenia
 • kanały klimatyzacyjne
 • tablice przyłączeniowe
 • tablice sterowania urządzeniami
 • instalację oświetleniową
 • instalację wywiewno-sanitarną.

Kontener typ 887 może być przewożony wszystkimi środkami transportu dostosowanymi do przewozu kontenerów 1C (transport lądowy, morski i lotniczy).

Na dodatkowe zamówienie kontener może być wyposażony w zestaw podnośników do zdejmowania z podwozia samochodu i załadunku na samochód oraz zestaw przeładunkowy do przeładunku z samochodu na platformę wagonu, z możliwością poziomowania różnic wysokości rampy załadowczej i platformy wagonu. Zestaw podnośników może stanowić autonomiczną część kontenera.

Galeria zdjęć
Osoby odpowiedzialne za sprzedaż