Specjalista ds. dokumentacji

Zakres obowiązków: przygotowywanie oraz aktualizacja dokumentacji techniczno-ruchowej wyrobów produkowanych przez Spółkę, uczestnictwo w procesie projektowania wyrobów. Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, bardzo dobra znajomość obsługi komputera i systemów...

Operator CNC – prasa krawędziowa

Zakres obowiązków: przygotowanie maszyny do wykonywania części zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną oraz technologiczną, dokonywanie czynności przygotowawczo- zakończeniowych, wykonywanie części zgodnie z dokumentacją, dokonywanie kontroli jakościowej wykonywanych...

Operator CNC – centrum frezarskie/tokarskie

Zakres obowiązków: przygotowanie maszyny do wykonywania części zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną oraz technologiczną, dokonywanie czynności przygotowawczo- zakończeniowych, nadzorowanie pracy maszyny oraz realizacji programu obróbczego, dokonywanie kontroli...

Kontroler jakości – powłoki malarskie

Zakres obowiązków: nadzorowanie procesu nakładania powłok antykorozyjnych pod kątem spełnienia warunków jakościowych, jakościowy odbiór wykonanych powłok malarskich i zwalnianie wykonanych zespołów do dalszej produkcji lub do klienta, tworzenie i prowadzenie...

Kontroler dostaw

Zakres obowiązków: kontrola dostaw oraz wysyłek materiałów na zgodność z wymaganiami, wykonywanie raportów na potrzeby firmy, wykonywanie pomiarów i sprawdzeń dostarczonych do firmy komponentów, zgłaszanie reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy,...