System zarządzania

Funkcjonujący w Spółce Zintegrowany System Zarządzania wychodzi naprzeciw coraz większym wymaganiom stawianym przez naszych Klientów. Spełnia najwyższe międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania jakością, a przede wszystkim służy zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań Klientów oraz promuje kompleksowe podejście do spraw jakości realizowane przez każdego pracownika.

Wszelkie działania wykonywane są ze szczególną dbałością o środowisko naturalne naszego bieszczadzkiego regionu. Sukcesywnie prowadzona jest proekologiczna modernizacja procesów produkcyjnych, stosowane są ekologiczne technologie oraz urządzenia ochrony środowiska naturalnego.

System Zarządzania dostosowany do wymagań ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 3834-2, AQAP 2110, EN 15085-2 pozwala wykonywać wszelkie działania Spółki w zakresie produkcji i ciągłej poprawy warunków pracy w sposób systemowy i uporządkowany.

Zintegrowany System Zarządzania zapewnia realizację procesów produkcyjnych w sposób powtarzalny, zapewniający wymaganą jakość wyrobów z jednoczesnym minimalizowaniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne i dbałością o bezpieczne i higieniczne warunki pracy naszych pracowników.