Dyrektor Oddziału

p.o. Dyrektor Oddziału 
Maciej Borecki