Ogłoszenie sprzedaży wózków widłowych

AUTOSAN sp. z o.o. oferuje do sprzedaży nw. wózki widłowe:

Podstawowe dane:

 1. Typ RAK – 7A
      Rok produkcji: 1986 Masa – 2300
      Producent F.U.T. Suchedniów
      Udźwig – 1 250 g.
      Rodzaj paliwa – olej napędowy
      Wózek może się poruszać tylko po drogach twardych.

  Cena wywoławcza opisanego wyżej pojazdu wynosi – 2 500,00 PLN netto.

 2. Typ RAK – 3B
      Rok produkcji: 1979
      Masa – 2350
      Producent F.U.T. Suchedniów
      Udźwig – 1 400 kg.
      Rodzaj paliwa – olej napędowy
      Wózek może się poruszać tylko po drogach twardych

  Cena wywoławcza opisanego wyżej pojazdu wynosi – 2 500,00 PLN netto.

Pisemne oferty dotyczące zakupu ww. wózków widłowych należy składać w sekretariacie Spółki (biurowiec III piętro) do dnia 13.08.2019r. w zamkniętych kopertach z napisem „RAK – 7A” lub „RAK – 3B”. Oferty powinny zawierać dane kontaktowe osoby zainteresowanej zakupem oraz proponowaną cenę pojazdu.

 

Wózki widłowe można oglądać w siedzibie Spółki do dnia 14.08.2019r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

 

Otwarcie kopert z ofertami zakupu nastąpi w dniu 19.08.2019r. Osoba, która złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiona o tym fakcie do dnia 23.08.2019r.

 

Zapraszamy do zakupu !

 


AUTOSAN sp. z o.o,
ul. Lipińskiego 109
38-500 Sanok
tel.: +48 13 46 50 766
e-mail: biuro.handlu@autosan.pl
www.autosan.pl

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące
naszej firmy - wpisz swój adres email.

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, jest AUTOSAN sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korzystania z Newslettera, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść dostępna jest tutaj. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera. Nadto, będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: iod@autosan.pl.